Wielorakie inteligencje, czyli różne miary zdolności

[dropcap2]M[/dropcap2]arcin siedział dobrą godzinę nad zadaniem z matmy. Kiedy rozległ się się dzwonek do drzwi ziewnął po raz kolejny. Anka była punktualna. Uśmiechnięta buzia pojawiła się w otwartych drzwiach.

– Gotowy? – Błysk w oczach koloru morskiej toni kontrastował z warkoczem zalotnie zarzuconym na piersi.

– Walczę z matmą. – Burknął Marcin. Czuł się fatalnie, jego samoocena również. Nic mu nie szło. Kiedy tylko próbował wziąć książkę i zacząć liczyć zadania dostawał mdłości. Reagował nerwowo, denerwował się i odpływał w myślach do swoich rysunków.

– Jeszcze?! Pokaż, co Ci zostało?

[jbox color=”blue”] Sięgnąłem po tą książkę z czystej ciekawości. Wielorakie inteligencje, pomyślałem o szerszym spojrzeniu na możliwości człowieka. Różnorodność uzdolnień, osiągnięć, wartości, jakimi ludzie wokół mnie się poświęcają i jakie kultywują potwierdza istnienie różnych darów, jakie otrzymują. Dlaczego tak rzadko odkrywamy inteligencje wielorakie? Pobierz! tu jest fragment [jbutton color=”white” icon=”download” size=”small” link=”https://www.dropbox.com/s/cyqo41zjej0mqkl/Wielorakie%20inteligencje-ZmianyNaDobre.pdf” ]PDF Free[/jbutton][/jbox]

[dropcap2]C[/dropcap2]zy znasz takie sytuacje? A może takie, kiedy dali Ci kiedyś arkusz z pytaniami, albo formularz do wypełnienia?

 

Oceniono Cię kiedyś wg miary, masz iloraz inteligencji taki a taki? Albo, Twoja inteligencja jest na poziomie?

Osoby zainteresowane tego typu badaniami a właściwie wynikami to najczęściej nauczyciele na różnych poziomach edukacji. To dzięki m.in. takim badaniom powstają klasy dla uzdolnionych dzieci.

Czy to źle? Oczywiście, że nie. Jeżeli mam w swoim otoczeniu, są zdolne osoby, zwłaszcza dzieci, to należy je wspierać. Rzecz w tym, żeby z pomocy, okazyjnego wsparcia czy systematycznej opieki nie robić zawodów i niezdrowej rywalizacji. Najważniejszym celem, niech będzie rozwój człowieka i jego dobro.

Przypominasz sobie sytuację, kiedy Twój kolega lub koleżanka wypełnili lepiej od Ciebie test IQ?

Czy znana jest Ci taka sytuacja?

[dropcap2]A[/dropcap2] wiesz, że najprawdopodobniej sprawdzono tylko jedną część Twoje inteligencji? Aha, tu robi się ciekawie.

Jedna, dwie, trzy… siedem?

[blockquote]Inteligencja, zgodnie z przedstawioną definicją jest to „zdolnością rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów, które mają konkretne znaczenie w danym środowisku czy też kontekście kulturowym lub społecznym. ta umiejętność rozwiązywania problemów pozwala jednostce na podejście do sytuacji, w której trzeba osiągnąć pewien cel w taki sposób, by znaleźć właściwą drogę do niego prowadzącą.”. 

Inteligencje wielorakie, Howard Gardner, s. 36[/blockquote]

Jaką Ty próbujesz rozwinąć?

Inteligencja muzyczna. Wykazano, że niektóre części biorą udział w większym niż inne odbieraniu i tworzeniu muzyki. Obszary te są zlokalizowane w prawej półkuli. Co do samych zdolności muzycznych to nie można ich zlokalizować w mózgu. Oznacza to, że nie wykazano gdzie mogą one się znajdować.

Inteligencja cielesno-kinestetyczna. Ruch, poruszanie się, układy ćwiczeń sportowych czy taniec. To przykłady wykorzystania zdolności w tym obszarze. 

[blockquote]”… zdolności wykorzystywania swojego ciała do wyrażania emocji (jak w tańcu), udziału w grze (jak w sporcie) albo wytworzenia nowego produktu (jak w opracowaniu wynalazku) jest świadectwem poznawczych cech obsługiwania się ciałem.”. IW, s. 41.[/blockquote]

[blockquote]„Nagle podskoczyłam i pobiegłam z powrotem na pole. Na jego skraju (reszta pracowników naukowych była nadal na jego przeciwnym końcu) krzyknęłam: „Eureka! Mam! Wiem, skąd bierze sie ta trzydziesto procentowa bezpłodność!” […] Poprosili mnie, żebym to udowodniła. Usiadłam i na papierowej torbie zaczęłam kreślić ołówkiem wzory, wychodząc do szkicu, którego w ogóle nie zrobiłam w laboratorium. Wszystko zdarzyło się tak szybko – przyszło mi do głowy rozwiązanie problemu i od razu wybiegłam z budynku. Teraz wyprowadzałam krok po kroku; był to złożony ciąg operacji, a dał ten sam wynik. Popatrzyli na materiał i stwierdzili, że jest tak, jak powiedziałam. Było dokładnie tak, jak to przedstawiłam. Otóż nasuwa się pytanie, skąd ja to wiedziałam, nie zrobiwszy tego na papierze? Dlaczego byłam taka pewna? (Keller, 1983, s. 104).[/blockquote] Inteligencja logiczno-matematyczna. Tego typu inteligencja jest najpowszechniej znana. Co ciekawe, rozwiązanie matematyczne można znaleźć zanim się je nazwie. Dochodzenie do rozwiązania może być całkowicie nie widzialne dla osoby, która go szuka. Przykładem może być tu McClintock z Uniwersytetu Cornell, która w latach dwudziestych stanęła przed zagadnieniem do rozwiązania. 50 procent roślin kukurydzy powinno pozostać niezapylonych. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami procent ten wynosił 25-30. Oto jak naukowiec rozwiązał tą kwestię.

Te zdolności a także językowe są podstawowymi w standardowych testach inteligencji.

Inteligencja językowa. Uzdolnienia w tym kierunku są bardzo często obserwowane wśród dzieci w różnych częściach świata. Dzieci mają zdolność do wymyślania własnych np. języków migowych.

Inteligencja przestrzenna. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie nawigację statkami przy pomocy map bez tych umiejętności. Na przykład miejscem w mózgu odpowiedzialnym za przetwarzanie jest prawa półkula dla osób praworęcznych.

[blockquote]„Wśród artystów uprawiających sztuki wizualne bardzo rzadko zdarzają się cudowne dzieci, ale spotkać można „wysepkowo” uzdolnionych w tej dziedzinie upośledzonych umysłowo… Pomimo głębokiego autyzmu, dziecko to już w wieku przedszkolnym robiło rysunki, przedstawiające różne osoby i przedmioty zaskakująco wiernie i dokładnie.”. IW. s. 46.[/blockquote]
Inteligencja interpersonalna. Przykładem tej inteligencji może być podejście do osoby z dużymi problemami komunikacyjnymi. Odnalezienie sposobu kontaktu, cierpliwość, rozwiązanie kwestii zainteresowania i osiągnięcie zamierzonego celu. Zdolności tego rodzaju znajdują zastosowanie w terapiach, zakładach i placówkach opiekuńczych.

Inteligencja intrapersonalna. Wiedza o samym sobie, jest jedną z najbardziej pożądanych w dzisiejszych czasach. Zmieniający się nieustannie świat, stawia nieskończony wymagania w postępie dla każdego człowieka, który chce być świadomy swojego otoczenia. Próby, w odpowiedziach ludzi są w większości przypadków tylko reagowaniem na wielość zmian. Spojrzenie wewnątrz siebie ma znaczenie nie do przecenienia, aby z odpowiednim wyczuciem odnaleźć się w dzisiejszych czasach. Inteligencja intrapersonalna jest umiejętnością spojrzenia w głąb siebie. Uzdolnienia w poznawaniu swojego wnętrza, świata emocji i uczuć stoi otworem przed takimi osobami. Częścią mózgu odpowiedzialną za tego typu zdolności są płaty czołowe.

Inteligencje działają niezależnie od siebie. Osoba obdarzona wysoką inteligencją cielesno-kinestetyczną nie musi posiadać zdolności językowych. Dlaczego tradycyjne metody pomiaru inteligencji mierzą i doprowadzają do wyciągania następujących wniosków: testy między sobą są wysoce zależne i powiązane.

[dropcap2]T[/dropcap2]esty tradycyjne zawierają materiał wyłącznie z obszaru inteligencji logiczno-matematycznej oraz językowych.

Czy możliwy jest rozwój nauki bez osób uzdolnionych w logicznym myśleniu i rozwiązywaniu zagadnień złożonych matematycznie?

Czy jest możliwy postęp bez osób o umiejętnościach wskazywania kierunków realizacji poszczególnych projektów. Bez spektakli operowych, koncertów, czy wydarzeń sportowych jak np. Igrzyska Olimpijskie?

Różnymi inteligencjami są w różnym stopniu obdarzone te same osoby. Kierowca rajdowy ścigający się na bezdrożach Afryki powinien móc korzystać z własnych zdolności do odnalezienia drogi w trudnych sytuacjach.

Kluczowe pytania na które można odnaleźć odpowiedzi w książce Howarda Gardnera.

[list style=”star”]

 • Czy związek inteligencji matematycznej i muzycznej to fakt? Jeżeli tak, to, w jakim stopniu?
 • Czy inteligencje są tym samym, co „style uczenia się” albo „style pracy”?
 • Kiedy i czy w ogóle będziemy badali inteligencje duchową?
 • Dlaczego nie badamy inteligencji moralnej?
 • Czy istnieje inteligencja artystyczna?
 • Czy inteligencje zmieniają się? Jakie są granice zmian?
 • Jak można ćwiczyć poszczególne inteligencje?
 • Matryca utalentowania, co to takiego?
 • Jak powinna wyglądać szkoła przyszłości?
 • Nowe kryteria do przyjmowania na studia? Nowa samoocena pracownika? 
 • Inteligencje wielorakie, jakie są kierunki rozwoju?
 • Jakie jest wykorzystywanie inteligencji? Czy będzie nowa roczna ocena pracownika? [/list]


Pionierska wiedza dla osób, którym nie są obojętne własne wielorakie inteligencje.

Publikacja w pytaniach

[list style=”idea”]

 • O czym jest ta książka?

W książce przedstawiono rodzaje inteligencji, wykorzystywanie oraz kierunki rozwoju dla inteligencji wielorakich. Dla Twojego poczucie własnej wartości, rozważ to poważnie. 

 • Jaka jest wartość tej książki?

Każda osoba, która interesuje się nauką o człowieku, nauczaniem i własnym rozwojem powinna rozważyć przeczytanie tej pozycji. Dzięki temu Twoja samoocena będzie wyższa. 

 • Jakie daje rozwiązania?

Książka wyjaśnia poszczególne terminy w sposób zrozumiały i jednocześnie wyczerpujący.

 • Czy są przykłady z życia inny osób?

Kilka. Autorzy skupiają się przybliżeniu zagadnień.

 • Jaka jest ilość stron?

400

 • Jaka jest dostępność książki?

w księgarni.

 • Autor

Howard Gardner[/list]


Wybieram-ZmianyNaDobre.pl

Źródło: Motiwa.pl

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *