Autor stron, na których się znajdujesz traktując bardzo poważnie użytkowników, ich dane osobowe i personalne, dołoży wszelkich starań, aby były bezpieczne. Strony o których mowa ulegają zmianom i przeobrażeniom, dlatego też zachęcam do odwiedzania i zauważania zmian dotyczących polityki prywatności. Bez względu na kierunek i zakres zmian dane użytkownika bez jego zgody nie będą przekazywanie ani sprzedawane osobom trzecim. Podczas korzystania ze stron użytkownik będzie proszony o podanie imienia i adresu e-mail, a także może być poproszony o podanie pełnych danych osobowych. W danym przypadku dane te będą niezbędne. Autor zastrzega sobie możliwość wykorzystania Cookies, co jest podyktowane użytecznością niektórych obszarów stron internetowych, o których mowa. Respektując wolny wybór użytkownika w przypadku nie zgadzania się z powyższymi zasadami proszę o niekorzystanie z tych stron.

Prawa Autorskie

Copyright Motiwa.pl 

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Autora lub zostały wykorzystane za zgodą ich właścicieli. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jaki i całości tego serwisu www jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Autorem. Pojedyncze dokumenty publikowane przez Autora w ramach tego serwisu www mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami. 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej Stronie były jak najbardziej prawidłowe, Autor nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy, niepunktualność lub nieautentyczność jakichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie. Jeśli nie akceptujesz tych zasad ? opuść ten strony.