Stres, niejedno ma imię i niejedno oblicze. Najczęściej znana jest nam jego ta zła strona, o ironio nie jedyna. Reakcja stresowa towarzyszy nam w życiu na co dzień,