„Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce.” Tak zwykł mawiać klasyk i wielu innych, którzy mieli do czynienia ze stanem całkowitego niechcenia. Jest to sytuacja,